สถิติ

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
สถิติของหน้า
หน้าเนื้อหา3,826
หน้าทั้งหมด
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
10,252
จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด5,879
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้าทั้งหมดนับแต่ก่อตั้ง อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม34,790
จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย3.39
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน40
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)
0
บอต (รายการสมาชิก)0
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)3
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)3
admins (รายการสมาชิก)3
สถิติการเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด
(ไม่นับรวมจำนวนการเข้าชมหน้าที่ไม่มีอยู่และหน้าพิเศษ)
8,300,167
จำนวนการเข้าดูต่อการแก้ไข:238.58
หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด
หน้าหลัก347,033
หมวดหมู่:ไอเท็มสวมใส่80,510
หมวดหมู่:ไอเท็มทั่วไป61,690
หมวดหมู่:มอนสเตอร์49,817
หมวดหมู่:เซตไอเท็ม33,830
หมวดหมู่:เควสทั่วไป31,775
คนครัว30,488
พรานล่าสัตว์26,275
หมวดหมู่:สถานที่25,927
ยศศักดิ์/ตีบวก25,796