ยั่วยุ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon994.gif

ยั่วยุ
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ระยะ : 12 ช่อง
ต้องการ : ใช้ MP 15
ความสามารถ : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท (เรียก monster เข้ามาหา)
ระดับ 1 : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท 5% เป็นเวลา 10 วินาที
ระดับ 2 : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท 10% เป็นเวลา 14 วินาที
ระดับ 3 : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท 15% เป็นเวลา 18 วินาที
ระดับ 4 : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท 20% เป็นเวลา 22 วินาที
ระดับ 5 : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท 25% เป็นเวลา 26 วินาที
ระยะหลังใช้ 25 วินาที