ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิญญาณล้างแค้น"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 16: แถว 16:
 
     |FLEE= 110
 
     |FLEE= 110
 
     |DROP=  
 
     |DROP=  
[[ไฟล์:item10055.gif|20px]][[เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม|เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม]](80%)[[ไฟล์:item3700.gif|20px]][[ฟันศพ|ฟันศพ]](30%)    |AELEMENT= ปกติ/normal
+
[[ไฟล์:item110.gif|20px]][[เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม|เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม]](80%)[[ไฟล์:item110.gif|20px]][[เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม|เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม]](80%)[[ไฟล์:item110.gif|20px]][[เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม|เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม]](80%)[[ไฟล์:item242.gif|20px]][[ฟันศพ|ฟันศพ]](30%)[[ไฟล์:item242.gif|20px]][[ฟันศพ|ฟันศพ]](30%)[[ไฟล์:item242.gif|20px]][[ฟันศพ|ฟันศพ]](30%)[[ไฟล์:item242.gif|20px]][[ฟันศพ|ฟันศพ]](30%)[[ไฟล์:item242.gif|20px]][[ฟันศพ|ฟันศพ]](30%)[[ไฟล์:item242.gif|20px]][[ฟันศพ|ฟันศพ]](30%)    |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |RACE= ผีดิบ/undead
 
     |RACE= ผีดิบ/undead

รุ่นเมื่อ 13:24, 4 มิถุนายน 2557

วิญญาณล้างแค้น
Monster54.gif
Level Health Exp Races
50 9395 3160
ผีดิบ/undead
Atk MAtk Atk Range Hit
555~720 80~100 3
195
Def Def% MDef MDef%
42 0 22
0
Flee Move Atk Element Def Element
110 7 ปกติ/normal
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item110.gifเอ็กซ์โตพลาสซึ่ม(80%)Item110.gifเอ็กซ์โตพลาสซึ่ม(80%)Item110.gifเอ็กซ์โตพลาสซึ่ม(80%)Item242.gifฟันศพ(30%)Item242.gifฟันศพ(30%)Item242.gifฟันศพ(30%)Item242.gifฟันศพ(30%)Item242.gifฟันศพ(30%)Item242.gifฟันศพ(30%)

Drop rare