ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิญญาณล้างแค้น"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
(1 รุ่นการแก้ไข)
 
(มิได้แสดง 8 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=วิญญาณล้างแค้น
 
       |ชื่อ=วิญญาณล้างแค้น
 
       |รูป=monster54
 
       |รูป=monster54
 +
    |ID= 90
 
     |LV= 50
 
     |LV= 50
 
     |EXP= 3160
 
     |EXP= 3160
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 195
 
     |HIT= 195
 
     |FLEE= 110
 
     |FLEE= 110
     |DROP=  
+
     |DROP=[[Image:item242.gif|35px]][[ฟันศพ]](30%)<br/>[[Image:item110.gif|35px]][[เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม]](80%)<br/>[[Image:item248.gif|35px]][[หัวกะโหลก]](20%)<br/>
  [[เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม|เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม]](80%)
+
    |DROPRARE=
  [[ของตอบแทนจากทหารใหม่|ของตอบแทนจากทหารใหม่]](30%)
+
    |PUTRARE=
  [[ฟันศพ|ฟันศพ]](20%)
+
    |thief=
  [[หัวกะโหลก|หัวกะโหลก]](n/a)
+
    |thief_rare=
 
     |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire

รุ่นปัจจุบันของ 11:51, 5 มิถุนายน 2557

วิญญาณล้างแค้น
Monster54.gif
Level Health Exp Races
50 9395 3160
ผีดิบ/undead
Atk MAtk Atk Range Hit
555~720 80~100 3
195
Def Def% MDef MDef%
42 0 22
0
Flee Move Atk Element Def Element
110 7 ปกติ/normal
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item242.gifฟันศพ(30%)
Item110.gifเอ็กซ์โตพลาสซึ่ม(80%)
Item248.gifหัวกะโหลก(20%)

Drop rare