ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุสานกษัตริย์ชั้นที่2/asura desert/sand dungeon02"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
(1 รุ่นการแก้ไข)
 
(ไม่แตกต่าง)

รุ่นปัจจุบันของ 01:53, 31 พฤษภาคม 2557

Map448.gif

สุสานกษัตริย์ชั้นที่2/asura_desert/sand_dungeon02

รายละเอียดแผนที่ : ไม่มี

NPC

Monster

Portal

N/A

สุสานกษัตริย์ชั้นที่3/asura_desert/sand_dungeon03(114, 114),สุสานกษัตริย์ชั้นที่2/asura_desert/sand_dungeon02(146, 216),สุสานกษัตริย์ชั้นที่2/asura_desert/sand_dungeon02(144, 7),