หนู

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หนู
Monster58.gif
Level Health Exp Races
42 3495 2685
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
374~478 28~16 3
250
Def Def% MDef MDef%
27 0 41
0
Flee Move Atk Element Def Element
134 8 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare