หยั่งรู้ฟ้าดิน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon1106.gif

หยั่งรู้ฟ้าดิน
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเวทธรรมชาติ
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธรรมชาติ 4%
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธรรมชาติ 8%
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธรรมชาติ 12%
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธรรมชาติ 16%
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธรรมชาติ 20%