ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาการ"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
แถว 11: แถว 11:
 
<li>ใบ้</li>
 
<li>ใบ้</li>
 
<p>ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถใช้ทักษะได้</p>
 
<p>ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถใช้ทักษะได้</p>
 +
 +
<li>พิษ</li>
 +
<p>พิษแต่ละชนิดจะส่งผลให้ลดสถานะต่างๆ</p>
 +
 +
<li>มึน</li>
 +
<p>ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เลย</p>
 +
 +
<li>ลดป้องกัน</li>
 +
<p>ลดพลังป้องกันของผู้เล่น</p>
 +
 +
<li>ลดป้องกันเวทย์</li>
 +
<p>ลดพลังป้องกันเวทย์ของผู้เล่น</p>
 +
 +
<li>ลดหลบ</li>
 +
<p>ทำให้ผู้เล่นลดหลบหลีก</p>
 +
 +
<li>ลดแม่น</li>
 +
<p>ลดความแม่นยำของผู้เล่น</p>
 +
 +
<li>ลดโจมตี</li>
 +
<p>ลดพลังโจมตีของผู้เล่น</p>
 +
 +
<li>ลดโจมตีเวทย์</li>
 +
<p>ลดพลังโจมตีเวทย์ของผู้เล่น</p>
 +
 +
<li>เลือดออก</li>
 +
<p>ทำให้ HP ของผู้เล่นลดต่อเนื่อง</p>
 +
 +
<li>สับสน</li>
 +
<p>ทำให้ผู้เล่นเดินกลับทิศ</p>
 +
 +
<li>ห้ามกระทำ</li>
 +
<p>ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถโจมตีได้</p>
 +
 +
<li>ห้ามเดิน</li>
 +
<p>ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเดินได้</p>

รุ่นปัจจุบันของ 10:16, 17 มิถุนายน 2557

การติดอาการหรือสถานะต่างๆ


 • โจมตีช้า
 • ลดความต่อเนื่องของผู้เล่น

 • เดินช้า
 • ลดความเร็วในการเดินของผู้เล่น

 • ใบ้
 • ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถใช้ทักษะได้

 • พิษ
 • พิษแต่ละชนิดจะส่งผลให้ลดสถานะต่างๆ

 • มึน
 • ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เลย

 • ลดป้องกัน
 • ลดพลังป้องกันของผู้เล่น

 • ลดป้องกันเวทย์
 • ลดพลังป้องกันเวทย์ของผู้เล่น

 • ลดหลบ
 • ทำให้ผู้เล่นลดหลบหลีก

 • ลดแม่น
 • ลดความแม่นยำของผู้เล่น

 • ลดโจมตี
 • ลดพลังโจมตีของผู้เล่น

 • ลดโจมตีเวทย์
 • ลดพลังโจมตีเวทย์ของผู้เล่น

 • เลือดออก
 • ทำให้ HP ของผู้เล่นลดต่อเนื่อง

 • สับสน
 • ทำให้ผู้เล่นเดินกลับทิศ

 • ห้ามกระทำ
 • ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถโจมตีได้

 • ห้ามเดิน
 • ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเดินได้