ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เควส/นักล่ามือใหม่"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
(ไม่แตกต่าง)

รุ่นเมื่อ 14:17, 30 พฤษภาคม 2557

ชื่อเควส : นักล่ามือใหม่
ชื่อ NPC : อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 1
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : N/A

นักล่ามือใหม่

ขั้นตอนการทำเควส

 1. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
  • รายละเอียดเควส :
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน ค่าประสบการณ์ ของระดับ 0 0%,
  • สิ่งที่ต้องการ : N/A จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ พื้นที่ว่างเปล่า, N/A จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ พื้นที่ว่างเปล่า,
 2. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 3. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 4. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 5. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 6. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 7. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 8. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 9. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 10. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 11. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 12. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 13. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 14. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 15. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 16. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่ามือใหม่ งานที่ 15
   • ล่าแจ้ 5 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 1000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 17 50%,
  • สิ่งที่ต้องการ : แจ้ จำนวนที่ต้องการ 5 แผนที่ หมู่บ้านบางกระท่อม, N/A จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ หมู่บ้านบางกระท่อม,
 17. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่ามือใหม่ งานที่ 16
   • ล่าแจ้ 8 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 1000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 18 50%,
  • สิ่งที่ต้องการ : แจ้ จำนวนที่ต้องการ 8 แผนที่ หมู่บ้านบางกระท่อม, N/A จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ หมู่บ้านบางกระท่อม,
 18. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่ามือใหม่ งานที่ 17
   • ล่าแจ้ 10 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 1000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 19 50%,
  • สิ่งที่ต้องการ : แจ้ จำนวนที่ต้องการ 10 แผนที่ หมู่บ้านบางกระท่อม, N/A จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ หมู่บ้านบางกระท่อม,
 19. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่ามือใหม่ งานที่ 18
   • ล่าแจ้ 10 ตัว ทุย 2 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 2400 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 20 50%,
  • สิ่งที่ต้องการ : แจ้ จำนวนที่ต้องการ 10 แผนที่ หมู่บ้านบางกระท่อม, ทุย จำนวนที่ต้องการ 2 แผนที่ หมู่บ้านบางกระท่อม,