ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เควส/ยอดนักล่า"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
(ไม่แตกต่าง)

รุ่นเมื่อ 13:21, 30 พฤษภาคม 2557

ชื่อเควส : ยอดนักล่า
ชื่อ NPC : อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 41
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : N/A

ยอดนักล่า

ขั้นตอนการทำเควส

 1. รับเควสที่ NPC อาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
  • รายละเอียดเควส : ยอดนักล่า งานที่ 1
  ล่าเขียดป่า 30 ตัว
  ล่าเขียดป่า 40 ตัว
  ล่าบ่างบิน 30 ตัว
  ล่าบ่างบิน 40 ตัว
  ล่าลูกด่างแดง 30 ตัว
  ล่าลูกด่างแดง 40 ตัว
  ล่าด่างแดง 30 ตัว
  ล่าด่างแดง 40 ตัว
  ล่าวุ้นทราย 30 ตัว
  ล่าวุ้นทราย 40 ตัว
  ล่าสุภาพบุรุษบองโก้ 30 ตัว
  ล่าสุภาพบุรุษบองโก้ 40 ตัว
  ล่ากระเบนทราย 30 ตัว
  ล่ากระเบนทราย 40 ตัว
  ล่าฉลามทราย 30 ตัว
  ล่าฉลามทราย 40 ตัว
  ล่าโกร๋น 30 ตัว
  ล่าโกร๋น 40 ตัว
  ล่าฉลามทราย 25 ตัว ล่าโกร๋น 25 ตัว
  ล่าฉลามทราย 30 ตัว ล่าโกร๋น 30 ตัว