เควส/ยอดนักล่า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : ยอดนักล่า
ชื่อ NPC : มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 41
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : N/A

ยอดนักล่า

ขั้นตอนการทำเควส

 1. รับเควสที่ NPC มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : ยอดนักล่า งานที่ 1
  ล่าทหารลาดตระเวน คล๊อกโคเดี้ยน 30 ตัว
  ล่าทหารลาดตระเวน คล๊อกโคเดี้ยน 40 ตัว
  ล่าโกเลมโคลน 30 ตัว
  ล่าโกเลมโคลน 40 ตัว
  ล่านักรบคล๊อกโคเดี้ยน 30 ตัว
  ล่านักรบคล๊อกโคเดี้ยน 40 ตัว
  ล่าขุนศึกคล๊อกโคเดี้ยน 30 ตัว
  ล่าขุนศึกคล๊อกโคเดี้ยน 40 ตัว
  ล่านักรบคล๊อกโคเดี้ยน 20 ตัว ล่าขุนศึกคล๊อกโคเดี้ยน 20 ตัว
  ล่านักรบคล๊อกโคเดี้ยน 25 ตัว ล่าขุนศึกคล๊อกโคเดี้ยน 25 ตัว
  ล่างูเห่า 30 ตัว
  ล่างูเห่า 40 ตัว
  ล่างูเห่า 50 ตัว
  ล่าวุ้นโบราณ 30 ตัว
  ล่าวุ้นโบราณ 40 ตัว
  ล่าวุ้นโบราณ 50 ตัว
  ล่าเสือเบงกอล 30 ตัว
  ล่าเสือเบงกอล 40 ตัว
  ล่าเสือเบงกอล 50 ตัว
  ล่าวุ้นโบราณ 30 ตัว ล่าเสือเบงกอล 30 ตัว