ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดรโก้"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
 
(มิได้แสดง 6 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=เดรโก้
 
       |ชื่อ=เดรโก้
 
       |รูป=monster93
 
       |รูป=monster93
 +
    |ID= 37
 
     |LV= 35
 
     |LV= 35
 
     |EXP= 940
 
     |EXP= 940
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 163
 
     |HIT= 163
 
     |FLEE= 88
 
     |FLEE= 88
     |DROP=  
+
     |DROP=[[Image:item102.gif|35px]][[เล็บมังกร]](90%)<br/>[[Image:item100.gif|35px]][[เกล็ดมังกร]](50%)<br/>[[Image:item101.gif|35px]][[เขี้ยวมังกร]](30%)<br/>
[[ไฟล์:item10047.gif|20px]][[เล็บมังกร|เล็บมังกร]](90%)[[ไฟล์:item10046.gif|20px]][[เกล็ดมังกร|เกล็ดมังกร]](50%)     |AELEMENT= ปกติ/normal
+
    |DROPRARE=[[Image:item145.gif|35px]][[ขวานพิฆาต]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>
 +
    |PUTRARE=
 +
    |thief=
 +
    |thief_rare=
 +
    |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ธาตุดิน/earth
 
     |DELEMENT= ธาตุดิน/earth
 
     |RACE= มังกร/dragon
 
     |RACE= มังกร/dragon
แถว 22: แถว 27:
 
     |การเรียงอักษร= เดรโก้
 
     |การเรียงอักษร= เดรโก้
 
     |MAP=  
 
     |MAP=  
[[หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4/death_valley/field04]],
+
[[หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4/death_valley/field04]]<br/>[[หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5/death_valley/field05]]<br/>[[ห้องทดสอบพาลาดิน/job_quest/paladin_test]]<br/>}}
[[หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5/death_valley/field05]],
+
[[ห้องทดสอบพาลาดิน/job_quest/paladin_test]],
+
}}
+

รุ่นปัจจุบันของ 11:51, 5 มิถุนายน 2557

เดรโก้
Monster93.gif
Level Health Exp Races
35 4615 940
มังกร/dragon
Atk MAtk Atk Range Hit
448~564 42~34 4
163
Def Def% MDef MDef%
34 0 8
0
Flee Move Atk Element Def Element
88 8 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

Item102.gifเล็บมังกร(90%)
Item100.gifเกล็ดมังกร(50%)
Item101.gifเขี้ยวมังกร(30%)

Drop rare

Item145.gifขวานพิฆาต(Star.pngStar.pngStar.png)