เตะก้านคอ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon840.gif

เตะก้านคอ
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 10
ความสามารถ
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตี 10 หน่วย
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตี 25 หน่วย
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตี 40 หน่วย
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตี 55 หน่วย
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตี 70 หน่วย
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้
ระยะหลังใช้ 1 วินาที