เท้าอัคคี

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon1145.gif

เท้าอัคคี
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 20 หน่วย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1.5 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายเป็นระยะเวลา 5 นาที ถ้าเป้าหมายไม่ใช่เผ่าอสุรา จะเพิ่มแค่ครึ่งเดียว หากเรามีบัฟจิตวิญญาณแห่งไฟผลของทักษะจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า
ระดับ 1 : เพิ่มความเร็ว 1 เมื่อใช้แล้วบัฟจิตวิญญาณแห่งไฟจะหายไปทันที
ระดับ 2 : เพิ่มความเร็ว 1
ระดับ 3 : เพิ่มความเร็ว 2
ระดับ 4 : เพิ่มความเร็ว 3
ระดับ 5 : เพิ่มความเร็ว 4