เข้าทรงรวมร่างนักล่า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon0.gif

เข้าทรงรวมร่างนักล่า
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
1

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : MP 80 หน่วยและอีก 16 หน่วย ทุกๆ 5 วินาทีและไม่อยู่ในสถานะเข้าทรงรวมร่าง
ระยะร่าย : 0 วินาที
ความสามารถ : จำแลงร่างเป็นนักล่าและนำค่าเฉลี่ยพลังโจมตีเวท ณ ขณะนั้นมาเพิ่มพลังโจมตี แม่นยำ และหลบหลีก
- อัตราโจมตีเวทลดลง 50%
- เพิ่มพลังโจมตี 1 หน่วยต่อค่าเฉลี่ยพลังโจมตีเวท 1 หน่วย
- เพิ่มแม่นยำ 1 หน่วยต่อค่าเฉลี่ยพลังโจมตีเวท 15 หน่วย
- เพิ่มหลบหลีก 1 หน่วยต่อค่าเฉลี่ยพลังโจมตีเวท 15 หน่วย
- เพิ่มความเร็วในการเดิน 3 หน่วย
ระยะหลังใช้ : 3 วินาที(ใช้ร่วมกับทักษะจำแลงร่างอื่นๆ)