เปลี่ยนรหัสผ่าน ASURA ID

คำอธิบาย

1. กรอกไอดี ให้ถูกต้อง และ กรอก อีเมล ที่ใช้ในการสมัคร ไอดีนั้น

2. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด ขอรหัสผ่านใหม่

3. ระบบจะทำการตรวจสอบว่า ไอดี และ อีเมล ถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้หรือไม่ ถ้าถูกต้องตรงกัน ระบบจะทำการสร้าง รหัสผ่าน รหัสพิเศษใหม่ และส่งไปให้ทางอีเมล

4. ถ้าเพื่อน ๆ ไม่ชอบ รหัสผ่าน และ รหัสพิเศษใหม่ ให้เพื่อน ๆ ทำการเปลี่ยนได้ในหน้าเปลี่ยนรหัส